Samen beter: in de afwezigheid van vertrouwen is er geen capaciteit tot verandering