Personality disorders in older adults: emerging research issues

persoonlijkheidsstoornis ouderen berhandeling
Alphen, SPJ van, et al
2015

Artikel over eerste onderzoeksresultaten van behandelstudies naar persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.