Oratie Bas van Alpen: Lever zorg op maat voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen

Ouderen met een persoonlijkheidsstoornis hebben unieke kenmerken en behoeften. Dat vereist dan ook een zorg op maat, een meer persoonsgerichte benadering, juist in een samenleving die voortdurend verandert, complexer en onpersoonlijker wordt. Dat stelde Bas van Alphen in zijn oratie getiteld ‘Een persoonlijke kwestie’ op 22 maart waarmee hij het bijzonder hoogleraarschap Beroepsopleiding tot Gezondheidspsycholoog aan Tilburg University heeft aanvaard.

Positieve gezondheid

Van Alphen biedt in zijn rede een historische schets van persoonlijkheidsstoornissen en werpt een blik op de eerste initiatieven tot het realiseren van de Nederlandse ouderenzorg en haar wetenschappelijke agenda. Voorts zoomt hij in op ouderen met persoonlijkheidsstoornissen vanuit een gepersonaliseerd kader met betrekking tot patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek gericht op positieve gezondheid met de focus op de persoonseigen factoren van welbevinden, gezondheid en kwaliteit van leven. Tot slot gaat hij in op gepersonaliseerd onderwijs. 

Heterogene groep

De ouderenzorg is bij uitstek gepersonaliseerde zorg avant la lettre. Ideosyncratische, diagnostische en therapeutische benaderingswijzen in de ouderenzorg waren jarenlang eerder regel dan uitzondering vanwege het beperkt aantal empirische studies en het feit dat ouderen een zeer heterogene doelgroep vormen. Dat noopt tot een gepersonaliseerde behandeling die ook vertaald kan worden naar het postacademisch onderwijs, zoals de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. 

Voor meer informatie over Bas van Alphen en zijn oratie kunt u kijken op de website van Tilburg University