Nieuws

 • 7 januari

  Nieuw: Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

  Betere toegang tot zorg voor mensen met antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek

  Praktijkboek geeft handvatten aan behandelaren voor meer begrip, behandeling en bejegening

  Antisociale problematiek komt steeds vaker voor in de GGZ. Met de komst van de Wet op de verplichte GGZ (Wvggz) zal dit alleen nog maar toenemen. De groep cliënten die met deze problematiek kampt wordt vaak niet begrepen en daardoor uitgesloten van behandeling. Reden voor senior onderzoekers en psychologen Wies van den Bosch, Arno van Dam en Madeleine Rijckmans om een praktijkboek voor behandelaren te schrijven dat inzicht en handvatten geeft voor de behandeling van deze groep mensen. Het eerste exemplaar van het ‘Praktijkboek Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek’ is op 13 december overhandigd aan de auteurs.

 • 4 december

  NVP publiceert factsheets Systeemtherapie en Psychodynamische psychotherapie

  De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie heeft de eerste twee wetenschappelijke factsheets over psychotherapie samengesteld. De factsheets Psychodynamische psychotherapie en Systeemtherapie zijn onderdeel van een serie en geven een overzicht van de bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit, onderbouwd met recente onderzoeken, feiten en cijfers. Beide factsheets staan op www.psychotherapie.nl

 • 11 november

  Joost van Nieuwkerk overleden

  Ons bereikte het droevige bericht dat op zondag 10 november 2019 Joost van Nieuwkerk is overleden. 

  We kijken binnen het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen terug op een heel fijne samenwerking met Joost. Hij was betrokken bij het Podium e-health en bij de GIT-PD. We zijn blij dat hij bij het GIT-PD-congres in juni van dit jaar nog aanwezig heeft kunnen zijn.
  In het bijzonder zijn we hem veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan de GIT-PD-trainingsfilms. Hij heeft in deze films vakkundig en overtuigend verschillende patiëntrollen neergezet.

  We wensen zijn familie en collega's veel sterkte toe. 

 • 29 oktober

  Promotie Kirsten Hauber

  Kirsten Hauber is op 29 oktober 2019 gepromoveerd met het onderzoek Personality disorders and insecure attachment among adolescents.

  "De moeilijkste doelgroep in de jeugd-ggz herken je in maatschappelijke debatten direct: een indringend voorbeeld van een suïcide of aandacht voor zelfbeschadiging toont de kwetsbaarheid van deze adolescenten en onderstreept tegelijkertijd de maatschappelijke onmacht. Eensgezind wordt dan gezocht naar snellere toegang tot betere zorg. Het is vervolgens opvallend dat juist deze doelgroep in wetenschappelijk onderzoek vaak wordt buitengesloten", aldus Hauber op de NVP-website.

  Een samenvatting van het proefschrift is hier te lezen. 

 • 30 september

  Nieuwe studie van het STiP-5.1 interview in het Duits

  Het STiP-5.1 Interview wordt inmiddels in verschillende internationale studies gebruikt, onder meer in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Zwitserland.
  Tot op heden was er echter nog geen onderzoek gedaan naar een Duitse vertaling van het interview en is er nog geen gevalideerde vorm van dit interview in het Duits beschikbaar.

  In deze nieuwe studie wordt een psychometrische evaluatie gedaan naar een Duitse vertaling van het STiP-5.1 Interview. De studie concludeert dat de Duitse versie van het STiP-5.1 Interview kan worden gezien als een valide en betrouwbare interviewprocedure naar persoonlijkheidsfunctioneren in onderzoek en in de klinische praktijk. Het (Duitse) artikel is te vinden via deze website.

 • 27 september

  Bijzonder Lectoraat Vaktherapie Persoonlijkheidsstoornissen

  Zowel vanuit de samenleving als de beroepspraktijk bestaat de behoefte aan kennis over de werking van vaktherapie. De HAN, GGNet/Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek en Zuyd Hogeschool/KenVaK hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de instelling van het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen.

  Het doel van het bijzonder lectoraat is het versterken van de praktijk, de goede zorg voor patiënten en het zo goed mogelijk opleiden van vaktherapeuten. Dr. Suzanne Haeyen, HAN-hoofddocent Vaktherapie, beeldend therapeut GGNet/Scelta en onderzoeker KenVak, is met ingang van 1 september is hiervoor tot bijzonder lector bij de HAN benoemd.

  Voor het gehele nieuwsbericht kijkt u op deze website

 • 17 september

  Animatie Persoonlijkheidsstoornissen

  GGzE heeft in samenwerking met Altrecht en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen een animatie ontwikkeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis en hun naasten.

  In de animatie wordt uitgelegd wat een persoonlijkheidsstoornis inhoudt. De animatie is te zien door op onderstaande afbeelding te klikken.

 • 30 augustus

  Dien uw abstracts in voor het NVvP Voorjaarscongres 2020!

  Beste collega’s,

  Van 1 t/m 3 april vindt het NVvP Voorjaarscongres 2020 plaats. Graag nodigen wij u uit om een bijdrage te leveren aan het congres zodat we de kennis omtrent mensen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen vergroten en de behandeling kunnen verbeteren.

  Bijgaand treft u informatie over het congres aan. Psychologen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen zijn ook van harte welkom.

  Wij hopen u te zien op het Voorjaarscongres!

  Met vriendelijke groet,

  Ellen Willemsen en Karin Slotema

 • 11 juli

  Dr. Karin Slotema benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen

  Dr. Karin Slotema, psychiater bij PsyQ (Parnassia Groep) is per 1 juli benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences, Department of Psychology, Education & Child Studies, Section Clinical Psychology, Erasmus Universiteit. Slotema is de eerste vrouwelijke hoogleraar op een door de Parnassia Groep ingestelde leerstoel.

  Als bijzonder hoogleraar wil Slotema een bijdrage leveren aan de afname van het stigma en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Ook wil zij met de bijzondere leerstoel de samenwerking tussen universiteit en ggz-instellingen versterken. 

  Meer informatie kunt u vinden op de website van de Erasmus University Rotterdam

 • 10 juli

  PersonaCura ontvangt keurmerk TOPGGz

  PersonaCura, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek en autisme bij ouderen van GGz Breburg, heeft op 20 juni het keurmerk TOPGGz ontvangen. Dit keurmerk wordt toegekend aan GGz-afdelingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van topklinische en vernieuwende patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. Het gaat daarbij om zeer gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) bestemd voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (2e lijns) geestelijke gezondheidszorg. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke landelijke commissie. Het keurmerk is voor 4 jaar toegekend, de feestelijke uitreiking hiervan vond plaats op 26 juni jl. tijdens het TOPGGz-congres in Amersfoort.

  Hoopvol perspectief
  Ouder worden gaat vaak gepaard met verlies van gezondheid, geliefden en zelfstandigheid; veel mensen hebben daar moeite mee. Voor de groep 60-plussers met psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek en/of autisme weegt het ouder worden extra zwaar. PersonaCura biedt deze groep een hoopvol perspectief door hoogspecialistische diagnostiek en behandeling.

  Diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek
  Het centrum stelt zeer hoge eisen aan de zorg die wordt verleend. Er is uitgebreid aandacht voor de diagnostiek. De achtergrond van klachten en problemen van cliënten wordt zeer grondig onderzocht. Gespecialiseerde medewerkers bieden hoogwaardige, 3e lijns behandeling, waarbij familie/naasten zoveel mogelijk worden betrokken. Om er zeker van te zijn welke behandeling het beste werkt - en om te bepalen waar de zorg verder kan worden verbeterd - wordt actief wetenschappelijk onderzoek gedaan.
  PersonaCura is ook beschikbaar voor consultatie en advies aan collega’s en voor second opinions.

  Verlenging keurmerk TOPGGz voor CLGG
  PersonaCura werkt sinds januari 2018 nauw samen met het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG). Het CLGG biedt hoog-specialistische patiëntenzorg voor patiënten met somatisch-symptoomstoornissen, het ontwikkelt innovatieve behandelingen en verricht wetenschappelijk onderzoek. CLGG heeft eind 2014 het keurmerk TOPGGz behaald. Op 20 juni kreeg dit centrum het keurmerk officieel opnieuw toegekend voor 4 jaar.

  Opsteker
  GGz Breburg is zeer verheugd met de toekenning van het keurmerk TOPGGz voor PersonaCura en de verlenging van hetzelfde keurmerk bij CLGG voor 4 jaar. Meer info: www.ggzbreburg.nl/centra