TOPGGz-congres 2020

Het Oude Magazijn
Soesterweg 310
3812 BH Amersfoort
Nederland
24 juni

Naar perspectief op herstel
Perspectief op herstel bieden aan patiënten met de meest complexe zorgvragen. Dát is waar TOPGGz-afdelingen primair voor staan en wat tegelijkertijd ook hun grootste uitdaging vormt. Een interessante paradox die nieuwsgierig maakt. Want: hoe doen deze afdelingen dit dan? 

Vooraanstaande professionals van diverse TOPGGz-afdelingen laten tijdens het TOPGGz-congres 2020 zien hoe zij met hoogspecialistische zorg, onderzoek en innovaties patiënten weer perspectief op herstel geven. Hun professionele kijk op herstel wordt uiteraard gelardeerd met praktijkervaringen van patiënten. En ook: hoe draagt co-creatie bij aan (perspectief op) herstel? 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit congres en de mogelijkheid tot inschrijven kijkt u op deze website