Psychiaters en neurologen in dialoog

De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam
Nederland
7 december

Op zoek naar een gemeenschappelijke klinische taal

20 jaar geleden beëindigde de laatste zenuwarts in Nederland de opleiding. Terwijl dit in principe het sluitstuk van de splitsing van de psychiatrie en de neurologie markeerde, is sindsdien de belangstelling voor psychiatrische symptomen bij neurologische ziektes en de neurologische basis van psychiatrische ziektes juist toegenomen: in de wetenschap, maar zeker ook in de dagelijkse praktijk. De tijd is gekomen om naar de gemeenschappelijke basis van beide disciplines terug te keren en te exploreren hoe we de samenwerking kunnen verbeteren.

Op dit moment ontbreekt in de opleidingen een gestructureerde – noodzakelijke – aandacht voor elkaars vakken, waardoor er geen sprake meer is van een gemeenschappelijke taal. Zo kan het zijn dat de ware aard van een ernstig klinische aandoening
in de praktijk niét of pas zeer laat wordt onderkend. Met uiteraard consequenties voor de behandeling.

Ons doel met dit symposium ‘Psychiaters en Neurologen in Dialoog’ is tweeledig. Wij willen belangstelling voor elkaars vak opwekken en van daaruit weer een gemeenschappelijk taal ontwikkelen opdat we anno 2018/2019 elkaars concepten beter begrijpen. Om uiteindelijk betere zorg voor patiënten te kunnen bieden.

Meer informatie

Voor meer informatie en om in te schrijven, kijk dan op de website van de organisatie.