De mens en zijn verhaal

Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam
Nederland
9 juni

De levensgeschiedenis in tijden van protocollering en haast

De ontmoeting met een nieuwe cliënt is voor elke therapeut altijd weer een uitdaging. Hoe bouw je een goede werkrelatie op; hoe kun je jouw deskundigheid inzetten om juist deze mens te helpen? Daarvoor is naast empathie, een niet-aflatende aandacht voor het levensverhaal van de persoon in kwestie nodig. En daarbij gaat het niet alleen om de ontwikkelingsgeschiedenis van gehechtheidsstijlen, mentaliserende vermogens of schema’s voor conflicthantering. Het is ook de aandacht voor de unieke beleving van bijzondere omstandigheden in iemands jeugd en hoe die in de overdracht tot leven komen. Belastende omstandigheden uit het verleden kunnen we niet ongedaan maken, maar wel de beleving en de gevolgen ervan. Immers, voor sommige mensen geldt dat zij vooral lijden onder de beleving van hun verleden, waar anderen over dezelfde omstandigheden juist mild oordelen.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven, kijk op de website van de organisatie.