Invitational Conference Persoonlijkheidsstoornissen en Werk

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland
9 mei

Persoonlijkheidsstoornissen en Werk

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben problemen op het gebied van zowel relaties als opleiding/werk. Het einddoel van elke behandeling is dat zij weer zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Hiervoor zijn naast een veilig sociaal netwerk ook werk en andere zinvolle bezigheden essentieel. Door deze participatie wordt het herstel en de veerkracht vergroot, mede door het gevoel erbij te horen. Ook het aspect financiële middelen hebben is van belang. 

Het thema van deze middag is:
Optimaal benutten van mogelijkheden, rekening houdend met kwetsbaarheden ten aanzien van werk.

Veel mensen zijn betrokken bij het thema werk, o.a. de patiënt/werknemer, naastbetrokkenen, GGZ (behandelaars), bedrijfsarts, verzekeringsarts/UWV, jobcoaches, bemiddelingsbureaus en werkgever/leidinggevenden. Zij zullen dan ook worden uitgenodigd voor deze middag.

Programma

12.30 - 13.00    Inloop
13.00 - 13.45    Ervaringsverhaal met uitdagende stellingen voor de deelnemers - Ervaringsdeskundige en Erwin van Meekeren
13.45 - 14.15    Kennis uit onderzoek - Trees Juurlink
14.15 - 14.45    Pauze
14.45 - 15.15    Introductie werkwijze bedrijfsartsen met accent op ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health) - Henriet Smits en Peter Coffeng
15.15 - 16.00    Introductie casus; aan de slag in kleine multidisciplinaire groepen - Henriet Smits, Peter Coffeng en Erwin van Meekeren
16.00 - 16.30    Terugkoppeling
16.30 - 17.00    Factsheet en overige issues (hoe nu verder?)

Praktische informatie

Deelname is gratis. Aanmelden kan via een mail aan Auke Rothoff.