Focus op autonomie

Regardz Planetarium
Kromwijkdreef 11
1108 JA Amsterdam
Nederland
14 februari

Autonomie: doorslaand succes of doorgeslagen paradigma? 

Autonomie, onder meer in de terminologie van eigen regie, zelfregulering, patiënt aan het roer, zelfmanagement en ‘shared decision making’, is het huidige paradigma in de zorg. Hoog tijd om ons te verdiepen in de reikwijdte ervan. Niets is immers een panacee!

De mogelijkheid om zelfsturing aan het leven te geven, te kunnen kiezen, zelfstandig beslissingen te kunnen nemen, ook als er – psychologische of psychiatrische - beperkingen zijn, is een uitstekend vertrekpunt. Echter, aan vrijheid zijn ook grote vraagstukken gerelateerd. Zoals: kunnen we onze patienten niet ook overvragen?

Meer informatie

Voor meer informatie en om in te schrijven, kijk dan op de website van de organisatie.