Cultuur en psyche in dialoog

Radisson Blu Park Hotel
Leof. Alexandras 10
Athina 106 82 Athene
Griekenland
18 juni tot 22 juni

Literatuur, muziek, film en beeldende kunst, ze laten zich voortdurend inspireren door psychologische fenomenen. Emoties, cognities en gedrag: positief of negatief, normaal of afwijkend, … Kunst in het algemeen, psychologie en psychiatrie hebben elkaar over-en-weer veel te bieden. Die gemeenschappelijkheid is de basis geweest voor het ontstaan van veel grote kunstwerken. Zo stelt de psyche de kunstenaar in staat om een verhaal te vertellen. In zijn of haar denken en handelen worden gevoelens, gedachten en gedragingen in de brede context van het menselijk bestaan geplaatst. En zo worden de intenties van de kunstenaar ook weer deel van het domein van psychologen en psychiaters, ongeacht om welke discipline het gaat.

Het doel van deze nascholingsweek in Athene is om vanuit de passie van toonaangevende kunstenaars het werk van GGz-professionals te inspireren en hen op een bijzondere manier handvatten te bieden voor de dagelijkse praktijk. Aan de hand van het werk van schrijvers, componisten, filmmakers en beeldend kunstenaars komen uitgebreid de therapeutische aspecten van angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en schizofrenie aan de orde. Thematische bespreking en reflectie zijn de vertrouwde ingrediënten van de opzet van een cursus als deze. U hebt bij de plenaire presentaties en workshops ruimschoots gelegenheid om met de vijf sprekers en uw collega’s op een inspirerende manier na te denken over vragen uit de behandelpraktijk. En waar kan dat voor een dialoog tussen verschillende kunstvormen en de psyche beter dan in Athene, de geboortegrond van de klassieke Europese cultuur!

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma en inschrijving kijk op de website van Lemion.