Congres AMBIT

Kruisherenklooster Sint Helena
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort
Nederland
8 september

Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment

Tijdens dit congres laten we u kennis maken met de nieuwste inzichten op het gebied van behandelen van mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen: de AMBIT methodiek. Sprekers zijn o.a. Peter Fonagy, grondlegger van MBT en mentaliseren en Dickon Bevington, grondlegger AMBIT methodiek. 

Altrecht

Altrecht organiseert dit congres; alle 4 de F-ACT PS teams zijn doorontwikkeld door AMBIT teams. Dit biedt de mogelijkheid om systematisch samen te werken met gemeenten, huisartsen en andere netwerkpartners. Het focust niet alleen op de patiënt en diens symptomen, maar heeft ook oog voor de ruimere context rondom die patiënt. Het is daarmee een mooie doorontwikkeling van F-ACT persoonlijkheidsstoornissen naar meer wijkgericht werken, zonder verlies van specialistische kennis en expertise. 

Meer informatie en inschrijven

Het definitieve programma is begin juni bekend. Voor meer info en aanmelding kunt u een mail sturen naar Petra Biesot of Marjolijn Hengstmengel.