Behandeling van EPA-PS in de specialistische GGz

Cure & Care Development
Oude Oeverstraat 120 Etage 3
6811 JZ Arnhem
Nederland
15 mei tot 29 mei

Tweedaagse workshop

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben over het algemeen veel baat bij behandeling. Van een aantal therapeutische interventies is de effectiviteit nu ook in wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Bij sommige mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn de problemen evenwel zo ernstig dat behandeling niet werkt, nauwelijks tot stand komt, snel stopt of ontwricht. Zij worden tot de zogenaamde EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen) gerekend: een groep mensen met als gemeenschappelijk kenmerk complexe psychopathologie, veel comorbiditeit, ernstige problemen op elk levensdomein en veelal een 'gebroken' hulpverleningsverleden. Het leven van mensen met een EPA Persoonlijkheidsstoornis (EPA-PD) is gekenmerkt door veelvuldige crises; hun behandeling wordt gekenmerkt door rupturen in de vorm van strijd, suïcidedreiging, opnames, wanhoop van naastbetrokkenen en soms machteloosheid bij hulpverleners. Ze vormen vaak de meest zorgintensieve groep van FACT-populaties. Er is nauwelijks evidentie over welke behandeling geschikt is. Maar er groeit consensus over wat we bij deze mensen zouden moeten doen en laten, en die best practice vormt de basis voor deze tweedaagse intensieve workshop die wordt geleid door twee experts op dit terrein.

De workshop verbindt psychotherapie en sociaal psychiatrische interventies, is gericht op de praktijk en gevarieerd van opzet: er is veel casuïstiek, aandacht voor vastgelopen behandelingen van eigen patiënten en er wordt geoefend met professionele acteurs. Er is aandacht voor zowel de klinische als ambulante praktijk.

 

Meer informatie en inschrijven

Voor meer info over deze workshop kijk op de website van de organisatie.