Agenda

 • 15 januari tot 16 januari

  ISTDP Immersion Course - Allan Abbass

  Keizersgrachtkerk, Amsterdam, Nederland

  Somatic symptom disorders and major depression are very common causes of long-term patient suffering and excess healthcare in social system costs. Because of complicated personality factors, most of the patients with these conditions are treatment resistant. They fail to respond to traditional treatments and suffer long term disabilities. Many have severe anxiety with dissociation or a high degree of defensiveness that prevents treatment engagement.

 • 9 oktober tot 16 januari

  Dynamische Interpersoonlijke Therapie (D.I.T.) Training

  BCN Capelle a/d IJssel, Capelle aan den IJssel, Nederland

  De Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) is een door Lemma, Target en Fonagy ontwikkelde, tijd gelimiteerde vorm van psychodynamische psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van algemeen gehanteerde concepten en interventies uit de psychoanalytische theorie en praktijk.

 • 10 december

  Normalisering van Vroege Psychose: hoe normaal moet je zijn?

  Kenniscentrum Phrenos, Utrecht, Nederland

  Sommige mensen vallen op door hun gedrag. Ze zijn niet of juist heel erg zichtbaar. Vaak merken ze dat ze worden gemeden en dat anderen snel hun oordeel over hen klaar hebben, bewust of onbewust. Niet zelden gaat het hierbij om mensen met mentale gezondheidsproblemen. Maar net als ieder ander willen zij ook graag meedoen in de maatschappij, hun bijdrage leveren, gezien worden en waardering ontvangen. En dat gaat helaas niet altijd even gemakkelijk.

 • 10 december

  Jaarsymposium Verslaving

  Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, Nederland

  Dit jaar wordt op dinsdag 10 december 2020 te Amsterdam van 10:00 tot 17:00 uur de dertiende editie van het Jaarsymposium Verslaving gehouden. Het voorzitterschap zal wederom in handen van dr. Arnt Schellekens zijn. Het thema van dit jaar is ''voorkomen en genezen''. U wordt net als de voorgaande jaren weer voorzien van de ontwikkelingen op het gebied van verslaving. Zeven topsprekers op het gebied van verslaving zullen essentiele vragen rondom middelenontmoediging en middelenafhankelijkheid beantwoorden.

 • 12 december

  Gehechtheid: herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting

  Mariënhof, Amersfoort, Nederland

  Een vroege veilige omgeving waarin het kind wordt ‘gezien’ en warmte, stabiliteit, voorspelbaarheid en bevestiging zijn verzekerd, is van het grootste belang. Het zijn essentiële voorwaarden voor het ontwikkelen van een stabiel zelfgevoel, een adequate affectregulatie en het vermogen om later in het leven zinvolle hechtingsrelaties aan te gaan. Een verstoring van die ontwikkeling is de oorzaak van vele vormen van psychopathologie, vooral ook van persoonlijkheidsproblematiek.

 • 17 december

  Diagnostiek (ver) voorbij de DSM! Verder kijken dan het 'etiket'

  Pathé Utrecht Leidsche Rijn, Utrecht, Nederland

  Het grote belang van de aan manifeste symptomen onderliggende factoren voor behandelindicatie wordt meer en meer onderkend. Denk aan identiteitsontwikkeling, het vermogen tot het aangaan en onderhouden van betekenisvolle relaties, gehechtheid, draagkracht, afweer, dynamiek en persoonlijkheidstrekken. De appendix van de DSM-5 biedt behandelaars de mogelijkheid psychodynamische hypothesen te formuleren over het persoonlijkheidsfunctioneren en pathologische persoonlijkheidstrekken. Dat gaat (veel) verder dan het louter classificeren van de ‘waarneembare’ klachten. Terecht!

 • 19 december tot 20 december

  VERS training

  Trimbos-instituut, Utrecht, Nederland

  Bent u geïnteresseerd in het geven van de VERS training? Bent u hulpverlener met minimaal een hbo-opleiding, heeft u ervaring met het geven van groepsbehandelingen en heeft u enige kennis van borderline persoonlijkheidsstoornissen? Dan kunt u zich aanmelden voor onderstaande training.

 • 16 januari tot 6 maart

  Basistraining Schematherapie

  BCN Utrecht, Utrecht, Nederland

  Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u. Wij leren u de achtergronden van het model kennen, de begrippen die gehanteerd worden en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op het opdoen van ervaring. Tevens komen de aspecten van (dag)klinische schematherapie aan bod evenals werken in een multidisciplinair team.

 • 16 januari

  Podiumdag voorjaar

  Trimbos-instituut, Utrecht, Nederland

  Op 16 januari organiseert het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen haar eerste podiumdag. We plannen op één dag verschillende podia in, met in het midden van de dag ook de jaarlijkse ledenvergadering. Met dit initiatief willen we geïnteresseerden de kans geven om aan te schuiven bij verschillende podia. Tegelijk kan dit de kruisbestuiving tussen de podia bevorderen. Hieronder vindt u het programma van podia die die dag zullen plaatsvinden. Ook al hebt u nog niet eerder deelgenomen aan een bijeenkomst van het betreffende podium, toch willen we u van harte uitnodigen om aan te sluiten.

 • 19 januari tot 24 januari

  Corsendonkcursus

  Priorij Corsendonk, Oud-Turnhout, België

  Al jarenlang wordt in een eeuwenoude priorij net over de grens in België de vermaarde Corsendonkcursus georganiseerd. Een team van topdocenten gaat de maximaal 24 cursisten een week lang vóór met alle essentiële ins en outs noodzakelijk voor het doen van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt in een inspirerende carrousel van plenaire presentaties, workshops en 'meet-the-expert sessies'.