Agenda

 • 24 januari

  Masterclass vroegkinderlijke trauma en persoonlijkheidsproblematiek

  Gebouw NEST, Amstelveen, Nederland

  In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergronden, de therapeutische methoden en enige praktische handvatten om cliënten met vroegkinderlijke traumatisering goed te kunnen behandelen. De samenhang tussen vroegkinderlijke traumatisering en de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis komen aan de orde. Aan de hand van de ‘interventiecirkel’ worden evidence based behandeltechnieken besproken. Tot slot komen de gevolgen voor de behandelaar aan bod. Er wordt gewerkt met plenaire demonstraties, filmbeelden, casuïstiekbespreking en oefeningen.

 • 27 januari tot 1 februari

  Reizen in een grensgebied

  Kulturhaus, Selva di Val Gardena, Italië

  Tussen klinische intuïtie en wetenschappelijke evidentie

  De behandeling van mensen met een psychische stoornis is gebaseerd op de wetenschappelijke principes van het medisch specialisme psychiatrie en de psychologie. Toch komen in beide vakgebieden alle relevante inzichten uit de observaties van patiënten en wetenschappelijk onderzoek pas echt tot bloei in de handen van artsen, psychologen en psychotherapeuten met de juiste ‘klinische intuïtie’. Pas dan is er sprake van ‘personalized care’ waarbij een patiënt zich begrepen èn geholpen voelt.

 • 29 januari

  LVB en Psychiatrie

  Aristo Utrecht, Utrecht, Nederland

  In Nederland hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen een verstandelijke beperking. Van deze groep heeft 30 tot 50% van de mensen psychische klachten.
  Omdat diagnostiek voor deze kwetsbare doelgroep erg complex is, vergt dit veel flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheid van de zorgverlener.

  Tijdens deze studiedag hoort u hoe beide sectoren elkaar kunnen versterken en hoe de samenwerking verbeterd kan worden.
  Kundige sprekers geven nieuwe inzichten en in de middag krijgt u inspirerende praktijkvoorbeelden te zien!

 • 1 februari

  Congres All inclusive

  The Colour Kitchen, Utrecht, Nederland

  Dit congres is de eerste publieke activiteit van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie sinds de start van het kennisconsortium in april 2018. Het congres wil mensen inspireren, enthousiasmeren en handvatten geven om tot actie over te gaan.

  Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening belemmert hun herstel. Het congres geeft een overzicht van de actuele stand van zaken rond destigmatisering en sociale inclusie in Nederland, vanuit het wetenschappelijk perspectief, ervaringsperspectief en het praktijkperspectief.

 • 8 februari

  Congres Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

  Van der Valk Utrecht, Utrecht, Nederland

  Traumagerichte behandeling, in combinatie met andere methodieken, kan de inadequate hantering van stress en akelige herinneringen veranderen. Drie toonaangevende sprekers vertellen in de ochtend over wat de invloed is op de lange termijn van trauma’s in de jeugdjaren als affectieve verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik of verlating.

  Na de lunch is er keuze uit verschillende aansprekende workshops die één ding gemeen hebben: de stof is concreet en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

  Na dit congres weet u:

 • 8 februari

  Forensische GGZ anno 2019

  Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals.

 • 14 februari

  Focus op autonomie

  Regardz Planetarium, Amsterdam, Nederland

  Autonomie: doorslaand succes of doorgeslagen paradigma? 

  Autonomie, onder meer in de terminologie van eigen regie, zelfregulering, patiënt aan het roer, zelfmanagement en ‘shared decision making’, is het huidige paradigma in de zorg. Hoog tijd om ons te verdiepen in de reikwijdte ervan. Niets is immers een panacee!

 • 15 februari

  Spoedeisende GGz

  De Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  Acute zorg anno 2019

  De spoedeisende psychische zorg is voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Maar het vak is ook in beweging door ingrijpende gebeurtenissen op de ‘werkvloer’. Het is steeds weer een uitdaging om als betrokken professional te bepalen wat relevant is voor de dagelijkse acute praktijk. Hoe dan ook, het is voor iedereen essentieel om up-to-date te blijven!

 • 12 maart

  Omgaan met complex probleemgedrag in de ouderenzorg

  Van der Valk Veenendaal, Veenendaal, Nederland

  Op je werk kom je ze dagelijks tegen: patiënten met psychisch en psychiatrisch probleemgedrag. Er komen allerlei gedragsproblemen voorbij, zoals zorg mijdende ouderen, verslaving, suïcide en borderline problematiek. Dit maakt jouw werk als verpleegkundige ingewikkelder en zwaarder, want hoe kun je hier goed mee omgaan? En welke invloed kun je hier als team op uitoefenen?

 • 15 maart

  Invitational Conference LVB en PS

  Trimbos-Instituut, Utrecht, Nederland

  Persoonlijkheidsstoornissen en LVB

  Kunnen mensen met een verstandelijke beperking een persoonlijkheidsstoornis hebben?
  Kunnen we onze bestaande instrumenten gebruiken om de diagnose te stellen? En moeten ze dan in bestaande bewezen effectieve behandelprogramma’s voor PS worden behandeld? Of in een apart zorgpad? Moeten onze bestaande behandelingen worden aangepast? Indien wel, hoe dan?